Zniszczmy system edukacji!

SUSSEN

Prywatyzacja szkolnictwa

Postulujemy całkowitą prywatyzację szkolnictwa. Żądamy zaprzestania państwowych subsydiów na edukację oraz likwidacji podatków nań idących. W ramach prywatyzacji szkolnictwa postulujemy również likwidację Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz kuratoriów, które są niepotrzebne.

Autonomizacja szkół

Pragniemy likwidacji wszelkich regulacji dotyczących tego, czego szkoły mają uczyć, jak mają uczyć, kogo zatrudniać itd. Szkoły powinny same ustalać swój program nauczania, sposób nauki, wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli czy sposób rekrutowania uczniów.

Zniesienie przymusu szkolnego

Chcemy całkowitego zniesienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. To rodzice powinni ustalać, gdzie poślą swoje dziecko i czy w ogóle je poślą. Rodzice wraz ze swoim dzieckiem wybiorą najlepszą drogę dla jego rozwoju, a przynajmniej lepszą niż minister, który tego dziecka na oczy nie widział.

Kacper Borys - prezes inicjatywy SUSSEN

CO TO SUSSEN?

SUSSEN to akronim od Strajk Uczniowski Sprzeciwiający się Systemowi Edukacji Narodowej. Jesteśmy inicjatywą założoną 30 listopada 2020 r. przez Kacpra Borysa – obecnego prezesa inicjatywy. Jako 15-letni świadek niewydolności i nieefektywności systemu edukacji postanowił się problemem zająć. Mimo, że rozwiązaniem dla niego wydawała się zmiana systemu edukacji, po kilku miesiącach doszedł do wniosku, że system trzeba doszczętnie zniszczyć. W ten sposób została sformułowana nasza idea – edukacja PAN: prywatna, autonomiczna oraz nieobowiązkowa. SUSSEN rozpoczęło swoją działalność publiczną 31.08.2021, a więc z dniem pierwszej konferencji prasowej SUSSEN dostępnej na YouTubie. Inicjatywa była również jednym z organizatorów Strajku Uczniowskiego 21 marca 2022 r., w którego założeniu uczniowie od tego dnia mieli już więcej nie wracać do szkoły, tak, aby obalić system przymusowej edukacji. Finalnie strajk nie osiągnął założonych celów. Organizacja budowana była na zasadzie radykalizmu i kontrowersji, a jej postulaty są skrajne. Obecnie posiada ponad 20 członków, ok. 800 obserwujących na Facebooku, 8800 obserwujących na TikToku i 1000 subskrybentów na YouTubie.

DLACZEGO SUSSEN?

pony-5779410_1920
PRYWATYZACJA SZKOLNICTWA

Dzięki całkowitej prywatyzacji szkolnictwa szkoły zaczną ze sobą konkurować ceną. Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że szkolnictwo jest darmowe, to w istocie opłacamy je z naszych pieniędzy w formie podatków (śr. ok. 9%). W roku 2020 wydaliśmy na edukację ponad 90 miliardów złotych! Jest to ponad 1500 zł miesięcznie na ucznia. Szkolnictwo kosztuje tak dużo, gdyż po pierwsze państwo nie ma interesu oszczędzać naszych pieniędzy, a po drugie trzeba opłacać biurokrację (np. Ministerstwo Edukacji i Nauki czy kuratoria)

photo-1512573314-17727dcdf45c-lr.jpg

Oddając szkołom pełną decyzyjność w tym, co ich dotyczy, szkoły poczną konkurować ze sobą jakością, programem czy metodą nauczania. Dzięki autonomii powstaną różne szkoły: specjalistyczne i ogólnokształcące; praktyczne i teoretyczne; liberalne i autorytarne. Dzięki temu wyłonią się najlepsze programy i metody nauczania, a szkoły zaczną dobrze przystosowywać młodych ludzi do wymań rynku. W ten sposób to rodzice będą mogli decydować, czego ich dzieci się uczą, a państwo nie będzie narzucało młodzieży swojego światopoglądu.

AUTONOMIZACJA SZKÓŁ
photo-1505373877841-8d25f7d46678-1.jpeg
ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Przymus szkolny obniża drastycznie jakość usług edukacyjnych. Jedne osoby będą przeszkadzały na lekcji; drugie będą nieobeznane w temacie; a zainteresowane osoby będą musiały tracić czas na rzeczy podstawowe. Dodatkowo przymus szerzy patologie, ponieważ patologiczne osoby są przymuszane, aby do szkoły chodzić, tym samym rozprzestrzeniając patologie na dzieci zdrowe. Najwięksi totalitaryści też wprowadzali przymus szkolny: m.in. Hitler (1938 r.) czy Stalin (1930 r.).

previous arrow
next arrow