Trzecia droga a trzecia rzesza – program edukacyjny

Opublikowane przez Kacper Borys

“Trzecia droga” – tak zwie się pewien (nowo)twór w polskiej polityce, który zasadniczo powiela te same wzorce, co inne partie. Jeśli chodzi o edukację, większość partii popiera utrzymanie państwowego szkolnictwa z narzuconym programem oraz popiera jakąś formę obowiązku szkolnego. Dlatego też, gdyby trzecia droga nie była “drogą”, to trudno by mi było odróżnić ją od trzeciej rzeszy w kwestii programu na edukację.

Spójrzmy sobie na punkt 20 programu NSDAP: “Państwo musi rozpatrzyć gruntowną rekonstrukcję systemu szkolnictwa (którego celem powinno być zapewnienie każdemu Niemcowi możliwości pracy po zakończeniu edukacji). Program szkolny musi być dostosowany do wymagań praktycznego życia. Celem edukacji musi być danie uczniowi poczucia jedności narodowej. Żądamy możliwości edukacji wszystkich, także biednych dzieci – na koszt Państwa.”.

Zobaczmy teraz, jaki jest program PSL (koalicjanta Trzeciej Drogi) na edukację: “Dzisiaj jednym z największych wyzwań dotyczących edukacji jest odpolitycznienie polskiej szkoły, a także zapewnienie stabilnego systemu finansowania oświaty. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wykształcenia gwarantującego dobre perspektywy życiowe i dającego szansę na równy start na rynku pracy, nie tylko polskim, ale też europejskim. Obecny system nie odpowiada tym potrzebom, a największym jego wrogiem jest niestabilne finansowanie. Obecny niewydolny system edukacji trzeba uporządkować, ale można to zrobić tylko w dialogu z organizacjami zawodowymi nauczycieli, samorządowcami i uczniami. Fundamentem takiego uporządkowania jest wprowadzenie stabilnego finansowania oświaty poprzez pełną subwencję oświatową dla samorządów, pokrywającą wszystkie potrzeby płacowe nauczycieli.”.

Czyż to nie brzmi podobnie? Wypiszmy sobie w punktach, w czym III Rzesza i III Droga mogliby głosować razem:

  1. Zapewnienie młodzieży wykształcenia, które daje dobrą pracę w przyszłości
  2. Dostosowanie programu do wymagań życia/rynku
  3. Utrzymanie szkolnictwa na koszt państwa

Co prawda, PSL jest jednym z koalicjantów Trzeciej Drogi, ale nie mogłem znaleźć programu partii Hołowni, dlatego zakładam, że Trzecia Droga ma taki program, jaki opublikowało PSL bądź podobny w kwestii edukacji. Zauważcie jednak, że obie te partie (NSDAP i III Droga) zgadzają się w kwestii nacjonalizacji szkolnictwa oraz narzucaniu podstawy programowej. Natomiast, jak możemy dowiedzieć się z historii, Hitler zaprowadził również przymus szkolny w III Rzeszy w 1938 r. Nie wiem, czy III Droga również popiera obowiązek szkolny, ale jeśli tak, to mamy komplet – III Rzesza i III Droga mają wspólne zdanie na edukację!

Jako SUSSEN stoimy w całkowitej opozycji i do nazistów i do III Drogi. Postulujemy bowiem edukację PAN: prywatną, autonomiczną oraz nieobowiązkową. Całkowita prywatyzacja szkolnictwa ma służyć temu, aby szkoły stawały się coraz tańsze i coraz bardziej dostępne dla wszystkich. Autonomizacja szkolnictwa (zniesienie odgórnej podstawy programowej) ma służyć temu, aby szkoły konkurowały ze sobą nawzajem w programie i aby te programy odpowiadały m.in. na potrzeby rynku. Natomiast zniesienie obowiązku szkolnego ma służyć temu, aby patologie nie miały wstępu do szkół i aby słabi i niezainteresowani uczniowie nie obniżali jakości w edukacji. To wszystko można zrobić bez regulacji!

Kategorie: AnalizyMemy

2 3 polubienia
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Wczytaj odpowiedzi
Zobacz wszystkie komentarze