Aktualności

Ekonomiczne skutki Karty Nauczyciela

Karta Nauczyciela to akt prawny obowiązujący m.in. nauczycieli, wychowawców czy pracowników pedagogicznych pracujących w placówkach oświatowych. Ustawa ta reguluje m.in. obowiązki nauczyciela, warunki pracy, wynagrodzenia nauczycieli czy wymagania kwalifikacyjne. W …

Absurd równości szans

Przeciwnicy prywatyzacji edukacji często zaznaczają, że edukacja prywatna doprowadziłaby do nierówności szans edukacyjnych. Mówią oni, że prywatna edukacja sprawiłaby, że dzieci z bogatych rodzin mogłyby sobie pozwolić na droższą (i …

Ekonomiczne skutki przymusu szkolnego

Jeżeli przyjmujemy zasadę nieagresji, przymus szkolny jest bardzo łatwy do uznania za niemoralny. Za agresję uznajemy naruszenie wolności innego człowieka, co bezpośrednio świadczy o tym, że (przyjmując zasadę nieagresji) przymus …